PRAKTIJK INFORMATIE

VERGOEDINGEN EN TARIEVEN

TARIEVEN CONSULT

 • Intake gesprek anamnese (30 min.) € 65,00
 • Orthomoleculair consult per uur € 130,00
 • Vervolg consult € 90,00
 • Vervolg consult kort (30 min.) € 65,00

 TARIEVEN SCANS

 • Esteck Bodyscan (uitgebreide scan) € 130,00 (scan + uitleg)
 • Vector bodyscan + bioresonantie behandeling € 130,00 (scan + behandeling per uur)
 • Bodyscanalyser (kleine scan) € 75,00 (scan + uitleg)
 • I-Health systeem meting € 130,00 (per uur)

Voor een niet tijdig afgezegde of verzette afspraak (36 uur vooraf) wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoeding zijn mogelijk via het aanvullende pakket van de ziektekostenverzekering. Zie hieronder voor meer informatie.

VERGOEDINGEN

Omdat de praktijk een erkend MBOG-lid is, worden de kosten van een consult (voor een deel) vergoed door de zorgverzekering.

De vergoedingen kunt u hier nalezen:

Klik hier voor het overzicht van Zorgwijzer: vergoeding orthomoleculaire geneeskunde

ALGEMENE VOORWAARDEN EN KLACHTENREGELING

De algemene voorwaarden kunt u nalezen in het volgende document.

Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie KAB-koepel hiervoor inschakelen.

Meer informatie kunt u lezen in de folder van de KAB-koepel.

COOKIES EN WEBSITE

DATAVERKEER CONTACTFORMULIER WEBSITE
RG Voeding en Vitamines respecteert uw privacy en garandeert dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Uw persoonlijke gegevens worden niet op de website opgeslagen en de gegevens uit het contactformulier worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze met ons hebt gedeeld.

COOKIEVERKLARING – WEBSITE BEZOEK
RG Voeding en Vitamines gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Omdat de website geen tracking cookies gebruikt, vraagt de website geen toestemming voor het plaatsen van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

PRIVACYVERKLARING

Alle informatie verkregen bij de uitvoering van de behandeling zal vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter hand worden gesteld, behoudens voor zover Richard Groeneveld daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
De richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de
geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn van toepassing. De privacyverklaring van de praktijk kunt u nalezen in het volgende document.

In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling belangrijk zijn. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarbij wordt uw privacy zoveel mogelijk gewaarborgd. Dit betekent dat ik:

 • Zorg draag voor uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bv mijn therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na uw toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Enkele gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik uw factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en om uw toestemming vragen.
Deze gegevens van uw cliëntendossier blijven, zoals in de wet is vastgelegd op de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Op uw zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar vereist worden, zodat u deze zorgnota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Uw polisnummer
 • De code en omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

BEHANDELOVEREENKOMST

Voor de helderheid omtrent de te maken afspraken, wordt gewerkt met een behandelovereenkomst. Hierin is onder andere opgenomen dat u als cliënt alle relevante informatie verstrekt om tot een goede behandeling te kunnen overgaan.

De oplossing is makkelijker dan je denkt

Afspraak maken

U kunt ons mailen of bellen om een afspraak in te plannen.
error: disabled